מכונות צילום

samsung5637

samsung5637

300 ש"ח עד 6000 דף לחודש. שירות תיקונים והספקת טונרים ללא תוספת עלויות

samsung 5835

Samsung 5835

350 ש"ח עד 8000 דף לחודש. שירות תיקונים והספקת טונרים ללא תוספת עלויות