מדפסות צבעוניות

hp4200

Hp4200

350 ש"ח עד 10,000 דף לחודש. שירות תיקונים והספקת טונרים ללא תוספת עלויות

 

HP-4700-Printer

Hp 4700

350 ש"ח עד 777 דף צבע שירות תיקונים והספקת טונרים ללא תוספת עלויות