white

מדפסות שחור לבן

חברת דיו אקספרס מתמחה במכירה ותחזוקה של מדפסות שחור לבן

color

מדפסות צבע

חברת דיו אקספרס מתמחה  במכירה של מדפסות צבעוניות של המותגים החזקים ביותר הקיימים בשוק.

samsung5637

מכונות צילום

חברת דיו אקספרס מתמחה  במכירה  ותחזוקה שוטפת של מכונות צילום מבתי המותגים החזקים ביותר הקיימים בשוק.

white

מדפסות שחור לבן

חברת דיו אקספרס מתמחה במכירה ותחזוקה של מדפסות שחור לבן

color

מדפסות צבע

חברת דיו אקספרס מתמחה  במכירה של מדפסות צבעוניות של המותגים החזקים ביותר הקיימים בשוק.

samsung5637

מכונות צילום

חברת דיו אקספרס מתמחה  במכירה  ותחזוקה שוטפת של מכונות צילום מבתי המותגים החזקים ביותר הקיימים בשוק.